Υπογραφή λογιστή-φοροτεχνικού: Στα 30.000 ευρώ το όριο – Η απόφαση του Υπ.Οικ.

Η νέα απόφαση 1009/2023 ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής

Με τη νέα απόφαση 1009/2023 τροποποιείται η ΠΟΛ 1008/2011 «Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000» ως ακολούθως:

Η παράγραφος 1 ως εξής:

«1. Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α’ 285) ορίζονται στις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση, για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 η παραπάνω υποχρέωση υφίσταται, όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία.»

Η απόφαση 1009/2023 ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/62565/ypografh-logisth-forotexnikoy-sta-30000-eyrw-to-orio-h-apofash-toy-ypoik