συγκομιδή του ελαιόκαρπου μεσα στο Lockdown Νοεμβριος 2020

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να επισημάνει ότι υπάρχει εύλογη σύγχυση στους κόλπους των ιδιοκτήτων αγροτεμάχιων και ελαιοπαραγωγών για την μετακίνηση τους προς τις περιουσίες τους για την συγκομιδή του ελαιόκαρπου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι φέτος η εργασία αυτή θα είναι διαφορετική από κάθε άλλη χρονιά. Κάναμε μια ερευνά στο διαδίκτυο και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα. Σίγουρο είναι ότι έχει εισαχθεί σχετική διάταξη στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εξαιρείται από τους περιορισμούς μετακίνησης, η συγκομιδή αγροτικών προϊόντων (άρθρο 3 παρ.2.ιδ της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020). Μέχρι εδώ όλα καλά. Πως θα αποδεικνύουν οι ενδιαφερόμενοι το σκοπό της μετακίνησης τους?

-Οι εργάτες θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη τους,
-Οι ιδιοκτήτες και οι κληρονόμοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Ε9. 
-Οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη δήλωση ΟΣΔΕ(elga.gr), βάσει της οποίας λαμβάνουν τις επιδοτήσεις.

Επισημαίνουμε ότι βεβαίωση εργοδότη για τον εργάτη χωρίς ασφάλιση (ήτοι εργάσιμο) σημαίνει πρόστιμο πολύ μεγαλύτερο από τα 300 ευρώ της μετακίνησης.

Οπωσδήποτε βέβαια όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να φέρουν έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα/διαβατήριο)

Όσον αφορά την κυκλοφορία οχημάτων προβλέπονται τα εξής:

  • Μέχρι ένας (1) επιβάτης πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.
  • Μέχρι δύο (2) άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.

Σημείωση: Η παραπάνω απόφαση (4093/2012) αναφέρεται στη μεταφορά αγαθών με αυτοκίνητα μικτής χρήσης, με τα οποία επιτρέπεται η μεταφορά αγαθών που ανήκουν στους κατόχους των αυτοκινήτων.

Leave a Comment