ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 300 ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την εφάπαξ καταβολή επιδόματος 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους άνω των πέντε ετών (60 μήνες) – μη επιδοτούμενους με βασική προϋπόθεση την κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Ψηφιακό ΑΣΔ)

Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις:
• Έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5 ετών και κατόπιν καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ.
• Έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή 27.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:
• Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous
• Οι άνεργοι που έχουν ήδη καταρτήσει ΑΣΔ απλά πρέπει να το ψηφιοποιήσουν.
• Καταχωρίζουν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση
• Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό ΑΣΔ), καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ)
• Η καταβολή της παροχής γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.