Β Κύκλος στο πρόγραμμα για νέους στη ΔΥΠΑ με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Ο Β Κύκλος απευθύνεται σε  άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο Δ.ΥΠ.Α. (Πρώην ΟΑΕΔ), ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.800,00 € και καταβάλλεται σε τρεις περίπου ισόποσες δόσεις και σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ίδρυση της επιχείρησης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την έγκριση της αίτησης και την ίδρυση της επιχείρησης.

Η περίοδος υποβολής είναι από 13-2-2023  έως 13-3-2023